İnsan Kaynakları Politikamız

MEYDA Medikal İnsan Kaynakları Politikası

 • MEYDA Medikal plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını dinamik tutmak ve yeniliklere hazır olmasını sağlamak,
 • MEYDA Medikal’e eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendisini ve işini geliştirmeyi hedefleyen kadrolar yetiştiren, MEYDA Medikal değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmak,
 • Hedeflere dayalı performans yönetimi ile çalışanların verimliliğini arttırmak,
 • Çalışanlara, daha profesyonel bir ortam ve kariyer geliştirme fırsatları yaratarak aidiyet duygusunu arttırmak,
 • Kaliteyi arttırmaya yönelik eğitim ve sınav faaliyetlerini yürütmek.

 

MEYDA Medikal İnsan Kaynakları Profili

 • Üstlendiği işe uygun yetkinliğe sahip,
 • Sorumluluk sahibi ve güvenilir,
 • İstekli, azimli, yeniliklere açık ve gayretli,
 • Müşteri memnuniyeti odaklı,
 • Girişimcilik yeteneğine sahip,
 • Ürün kalitesinin sağlanmasında ve arttırılmasında bireysel sorumluluğunun farkında.